Introductie

RTV Silence Detection controleert het geluidsniveau (modulatie) van een audioinput. In de praktijk is dit het bewaken van geluid op een zender of dat wordt uitgezonden. Als het stil is (geen modulatie) gaat de tool hiervoor waarschuwen. En het waarschuwen bestaat uit een mailbericht of SMS bericht. Ook kunnen acties of commando's worden uitgevoerd wanneer stilte wordt gedetecteerd.

Wanneer tijdens alarm de audio terug wordt gedetecteerd wordt ook weer voor gewaarschuwd d.m.v. een email of SMS bericht. En ook dan kunnen acties of commando's worden uitgevoerd.

De tool draait op een computersysteem met minimaal één audioinput. Daarop wordt gemonitord.

Uitprobeer periode

De stilte detectie kan getest worden zonder licentie. De maximale periode van monitoren is 30 minuten. Met een licentie wordt deze beperking opgeheven en functioneert de tool volwaardig.