RTVSoftware is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 24399798.

Dit zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle digitale diensten, websites en publiek beschikbaar gestelde software producten van RTVSoftware.

RTVSoftware behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Als je gebruik maakt van de digitale diensten van RTVSoftware stem je in met de algemene voorwaarden.

RTVSoftware is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de digitale dienst of website of met het downloaden van software producten of bestelproces mocht lijden.

RTVSoftware vindt privacy belangrijk. RTVSoftware behandeld persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als RTVSoftware daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. Zie hier het privacybeleid van RTVSoftware.

Op alle website inhoud en opmaak (zoals o.a. teksten, foto's, beeldmateriaal en andere creaties) rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RTVSoftware niet toegestaan (delen van) de website of beschikbaar gestelde software producten openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren.

Mocht je een klacht hebben of een vraag omtrent de algemene voorwaarden. Stuur je vraag of klacht via het contactformulier of mail [email protected].